Upload dokumenata za prijavu

Skenirana ili jasno fotografisana medicinska dokumentacija iz koje se jasno i nedvosmisleno vidi (ili se može zaključiti) da je neophodna pomoć drugog lica
Ukoliko postoji rešenje o utvrđivanju prava na pomoć i negu drugog lica skenirano ili jasno fotografisano rešenje
Dozvoljeni tipovi dokumenata su slike (jpg, jpeg, png i bmp dokumenti) i pdf dokumenti maksimalne veličine 10MB po dokumentu.

Prevucite dokument za prebacivanje

Otvori prozor za prebacivanje dokumenata
Lista dokumenata
  • Nema prebačenih dokumenata.